Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

(212) 219 19 24

Facebook

Twitter

Search

Menu

 

Eylül 2021

Kolaylaştırılmış Düzene Göre Birleşme  

Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir[1]. Birleşmede en az bir şirket tasfiyesiz sona erer. Birleşmeyle devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün halinde devralır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca şirketler bir şirketin diğerini devralmasıyla devralma şeklinde birleşilir veya yeni bir şirket içinde bir araya gelerek yani yeni kuruluş şeklinde birleşebilir[2]. Sermaye şirketleri için devralma yolu ile birleşme halinde devralan sermaye şirketi, devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren bütün paylarına sahipse veya bir şirket ya da bir gerçek kişi yasa ya da sözleşme nedeniyle bağlı bulunan kişi grupları,...

Continue reading