Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

(212) 219 19 24

Facebook

Twitter

Search

Menu

 

EFOM Mükemmellik Modeli ve Yetenek Yönetimi

EFOM Mükemmellik Modeli ve Yetenek Yönetimi

EFQM Mükemmellik Modeli ve Yetenek Yönetimi “EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli”nde işin değer yaratan ve sunan unsurları, bir kuruluşun “İş Modeli”ni oluşturur.

Bu unsurlar genellikle kuruluşun değer önermesi, kar formülü, temel kaynakları ve temel süreçleridir.

Kuruluşun “Değer Önermesi” bir kuruluşun müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerin yarattığı farktır.

Bu farkı ortaya çıkaracak olan öncelikle kuruluşun “Entelektüel Sermaye”, “Bilgi Birikimi”, “Kurumsal Çeviklik”, “Yaratıcılık” ve “Yenileşim” alanlarındaki gücüdür.

Bir kuruluş bu gücünü çalışanlarından alır ve yansıtır.

“EFQM Mükemmellik Modeli”nde mükemmel kuruluşlarda:

  • Çalışanlara ilişkin planlar kuruluşun stratejilerini destekler.
  • Çalışanların bilgi birikimleri ve yetenekleri geliştirilir.
  • Çalışanların yön birliği ve katılımı sağlanır, çalışanlar yetkilendirilir.
  • Çalışanlar kuruluşun tümünde etkili iletişim kurar.
  • Çalışanlar takdir edilir, tanınır ve gözetilir.

Çalışanların bilgi birikimleri ve yeteneklerinin geliştirilmesi etkin bir “Yetenek Yönetimi” anlayışı ve uygulamalarını gerektirir.

“EFQM Mükemmellik Modeli”nde “Çalışanların Bilgi Birikimleri ve Yeteneklerinin Geliştirilmesine odaklanan mükemmel kuruluşlar:

  • Misyon, vizyon ve stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için gereken becerileri ve yetkinlikleri anlar.
  • Eğitim ve geliştirme planlarının, çalışanların kuruluşun gelecekte gerek duyacağı yetkinlikleri ve becerileri kazanmalarını sağlayacak yönde olmasını güvence altına alır.
  • Bireysel hedefleri ve ekip hedeflerini zamanında gözden geçirerek ve güncelleyerek bunların kuruluşun hedefleriyle uyumunu sağlar.
  • Çalışanların performansını değerlendirir ve performanslarını iyileştirmeleri, görev değişikliğine ve istihdama uygunluklarını koruyabilmeleri için onlara yardımcı olur.

– Çalışanların katkılarını en üst düzeyde gerçekleştirmeleri için gerekli araçlar, yetkinlikler, bilgi ve yetkiye sahip olmalarını sağlar.

EFQM Mükemmellik Modeli kılavuzuna Kalder’in aşağıdaki linkinden ulaşabilirsiniz:

http://kovk.kalder.org/index.php?option=com content&view=article&id=9&Itemid = 5

Yetenek Yönetimi konusunda, uygulama örneklerini de içeren bir inceleme dosyası yazısına Ankara Sanayi Odası’nın aşağıdaki linkinden ulaşabilirsiniz:

http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/dosyamayishaziran2011.pdf

Adnan B. Erdoğmuş

Mayıs, 2012