Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

(212) 219 19 24

Facebook

Twitter

Arama

Menu

 

Medya’da Bağatur Hukuk

Medya’da Bağatur Hukuk

Sabancı Ailesi’nin  son mirasçısının açtığı Atlı Köşk davasında sona gelindi

Sabancı Ailesi’nin mirasçısı olduğu kesinleşen Sevilay Sabancı Çınar’ın, Sabancı Holding’in kurucularından dedesi Hacı Ömer Sabancı’nın mirasından pay istediği Emirgan’daki 600 milyon dolarlık Atlı Köşk’ün tapu iptal davasında sona gelindi. Mahkeme taraflara son sözlerini söylemesi için süre verdi.

Sabancı Ailesi'nin  son mirasçısının açtığı Atlı Köşk davasında sona gelindi

Sabancı Holding’in kurucusu merhum Hacı Ömer Sabancı’nın 40 yıl önce vefat eden büyük oğlu ihsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğan Sevilay Sabancı Çınar, 15 yıl önce Sabancı ailesine dava açarak, milyar dolarlık mirastan haklarını istemişti. Adana 4 Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla Şevket, Erol, Türkan, Ömer Metin, Dilek, Sevil, Özcan, Ömer, Şahin Zeynep, Faruk Selami, Burak Selami, Demet (Çetindoğan), Nazmiye Sevda, Demir, Serra, Güler, Yakup, Sevgi, Murat ve Nur Sabancı’dan (Düvenci) oluşan aileye son olarak Sevilay Sabancı Çınar da mirasçı olarak eklenmişti. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi geçtiğimiz yıl Sevilay Sabancı Çınar’ın Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğunu onamıştı.

AİLEYE “MAL TESPİTİ DAVASI”

Bunun üzerine Türkiye’nin dört bir yanına yayılan menkul ve gayrimenkulleri bulunan aileye “mal tespiti davası” açmıştı. Emirgan’da 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk’ün tapusunun iptali ve intifa hakkının terkini davasına dün devam edildi.

YA MİRASTAN PAY VERİLSİN YA DA TAZMİNAT VERİLSİN

Sevilay Sabancı Çınar’nın Avukatı Çağrı Bağatur, davada tüm delillerin toplandığını belirterek Atlı Köşk’ün tapusunun iptal edilerek Sabancı Üniversitesi’ne verilen intifa (kullanım) hakkının terkinini ve ve Hacı Ömer Sabancı terekesine döndürülmesinin kabul edilmesini istedi. Avukat Çağrı Bağatur, bu talebin mümkün olmadığı takdirde mahkemenin Sevilay Sabancı’nın miras payı oranında tazminata hükmetmesini istedi.

DAVA ZAMAN AŞIMINDAN RET OLSUN

Ömer, Demet ve Özcan Sabancı’nın avukatı ise Atlı Köşk’ün 1975 yılında Hacı Ömer Sabancı Holding’e devredildiğini, kanuni süre bakımından davanın zaman aşımına uğradığını ileri sürdü. Murat Sabancı ile davacı Sevilay Sabancı Çınar’ın öz kardeş olduklarını belirten Murat Sabancı’nın avukatı, müvekkilinin de Hacı Ömer Sabancı terekesinden hiçbir şey almadığını belirterek, davanın kendi yönlerinden reddini istedi.

KARAR SON SÖZLERDEN SONRA

Mahkeme duruşmayı Sabancı Ailesi’nin fertlerinin son sözlerini söylemeleri için süre vererek erteledi. Davacı Sevilay Sabancı Çınar’ın 32/1152 payına isabet eden alacağının ise 11 milyon 111 bin lira olduğunu hesaplayan bilirkişi, 2009 yılından geriye dönük 5 yıl için alacağı ecri misil bedelinin de 86 bin 597 lira olarak hesaplamıştı.

https://www.sabah.com.tr/magazin/2019/03/12/sabanci-ailesinin-son-mirascisinin-actigi-atli-kosk-davasindasona-gelindi