Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

(212) 219 19 24

Facebook

Twitter

Arama

Menu

 

Ömür Boyu Nafaka Hakkı ve Son Değişiklikler

Ömür Boyu Nafaka Hakkı ve Son Değişiklikler

 

Ülkemizde aile kurumunun önemi toplumsal hayat kadar hukukta da etkilerini göstermektedir. Eşlerin eşit toplumsal ve hukuki statüleri, güvence altına alınmış evliliklerle huzurlu bir ortam yaratılmış olur. Nafaka hakkı ve ilgili düzenlemelerle ilgili, zaman içinde değişen ve gelişen sosyolojik koşullara bağlı olarak yeniden düzenleme ve revize etme ihtiyacı doğmuştur.

Anayasaya göre; aile, toplumunun temelidir. Türk toplumunda aile çok önemlidir.  Aile eşler arasında eşitliğe dayanır; fakat bu eşitlik, evlilik sona erince ortadan kalkar ve dayanışmaya dönüşür. Boşanma sonunda kadın veya erkek geçim sıkıntısına düşecek ise, geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında nafaka isteyebilir. Buna  “yoksulluk nafakası” adı verilir.

Yoksulluk nafakasının ön bir şartı, nafaka talep eden karı veya kocanın, boşanmada diğer taraftan daha kusurlu olmamasıdır. Hangi taraf, boşanmada daha az kusurluysa ve boşanınca yoksulluğa düşecekse, ona mahkeme kararıyla nafaka bağlanabilir.

Türk Medeni Kanunu madde 175 yoksulluk nafakasının süresiz olarak istenebileceğini öngörmektedir. Kısa süren evliliklerde hak kayıpları bu hüküm nedeniyle oluşabilmektedir. Çeşitli sebeplerle evlilik çok kısa süre sonra yürümemiş ve mahkeme boşanmalarına karar vermiş ise daha az kusurlu olan ve boşanmayla yoksulluğa düşen taraf istediği için, mahkeme süresiz nafakaya hükmedebilmektedir. Adalet Bakanlığı, kısa süren evliliğe rağmen ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalan tarafların  şikayetleri sonucu 5 aşamalı çözüm arayışı oluşturmuştur:

NAFAKA NASIL HESAPLANACAKTIR?

Henüz hazırlık aşamasında olan çalışmada, “nafaka”nın , 5 kritere göre belirleneceği belirtilmektedir. Buna göre, nafaka, “evli kalınma süresi”, “çocuk olup olmaması”, “boşanan kadının yaşı”, “gelir durumu” ve “kusur durumu” dikkate alınarak hesaplanacaktır.

SINIRLI VE SÜRELİ NAFAKA

Nafakanın hesaplanmasında, boşanan çiftlerin 5 koşulu hangi oranda yerine getirdikleri  etkili olacaktır. 3 yıl, 5 yıl gibi sürelerle mahkeme nafaka ödenmesine karar verebilecektir.  Boşanmada   kadına ödenecek nafakada, kadının “kusur” derecesi önem taşıyacaktır. Boşanmada kadının kusurunun yüzde 50’nin üzerinde olması durumunda mahkeme, nafaka verilmemesi yönünde karar alabilecektir.

YAŞLI KADINLARIN ÖMÜR BOYU NAFAKA HAKKI

Kadının ileri yaşta olması halinde kusur durumu fazla olsa bile ömür boyu nafaka ödenmesi söz konusu olacaktır. İleri yaştaki bir kadının, yeniden evlenme ihtimali ve gelir elde edebileceği  bir işte çalışması mümkün olamayacağı göz önünde bulundurularak ömür boyu nafaka alması öngörülecektir.

TAZMİNAT HAKKI

Kanunda var olan; ancak çok uygulanmayan toplu “tazminat” alarak nafakadan çekilme imkanı da seçenekler arasında olabilecektir. Nafaka yerine toplu tazminat ödenmesi durumunda  nafaka verilmemesi mümkün olabilecektir.

‘’FON’’ ÖNERİSİ

TBMM Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Olayları Araştırma Komisyonu’nun 14 Mayıs 2016 tarihli raporunda özetle, “Farklı ülkelerde görüldüğü gibi nafakanın belirli bir sürede verilmesine yönelik ilgili kurumlarca çalışma yapılması önerilmektedir. Bu süre zarfında nafaka alan yoksul eşin, sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmesi için meslek edindirme ve istihdam imkanlarından faydalanmasının sağlanması gerekmektedir. Yoksulluk hala devam ediyor ise nafaka oluşturularak, fondan karşılanmalıdır.”

Türk Medeni Kanunu’nun 175’inci maddesindeki süresiz nafaka hususu, boşanma ile yoksulluğa düşecek olan ve daha az kusurlu olan tarafa süresiz nafaka ödenmesi durumunda, onu çalışmayan, üretmeyen bir birey olmaya, hayatının geri kalan kısmını birkaç yıl evli kaldığı eşinden ömür boyu alacağı nafakayla geçirmeye teşvik etmektedir.

Bunun sonucunda da nafaka bağlanan eş boşanmada daha az kusurlu olmasına rağmen, boşandıktan sonra çalışmayarak, bir meslek edinmeyerek topluma karşı daha kusurlu hale gelmektedir. Bu nedenle, bireylerin eşitliği ilkesine dayalı toplumlarda olduğu gibi, TMK madde 175 hükmünü değiştirerek süreli yoksulluk nafakasının ve koşullarının yeniden düzenlenmesi  birçok mağduriyeti giderecektir.