Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

(212) 219 19 24

Facebook

Twitter

Search

Menu

 

Tüzel kişilerde sınırlı sorumluluk ve mal ayrılığı ilkesinin uygulanması Tag

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Otuz ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinin en az 6 aydan beri çalıştırılan işçilerin belirsiz süreli iş sözleşmelerine son verilmesinde işveren feshi geçerli sebebe dayanmak zorundadır. Bunlar, işçinin yeterliliği, davranışları veya işletmenin, işyerinin veya işin gerekleridir. TOPLU İŞÇİ ÇIKARTMA (İş Kanunu m.29) Tanım: Ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletmenin, işyerinin ve işin gerekleri sonucu 30 günlük süre içinde yapılan toplu fesih işlemidir. Nedenleri: İşyeri dışından kaynaklanan nedenler Satış olanaklarının azalması Talep ve siparişin azalması Enerji sıkıntısı gibi zorlayıcı bir nedenin olması Ekonomik kriz Piyasada genel durgunluk Yurt içi ve yurt dışında Pazar kaybedilmesi Hammadde sıkıntısı İşyerinden kaynaklanan nedenler Yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması İşyerinin...

Continue reading