Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

(212) 219 19 24

Facebook

Twitter

Arama

Menu

 

Güncel Haberler & Yayınlarımız

Çocuklara karşı işlenen suçlar ve çocukları koruyucu tedbirler.

Toplumumuzda giderek artan suç işlenme olaylarında sıkça rastlanan ve son günlerde gündeme damgasını vuran yazılı ve görsel basından da takip ettiğimiz çocukların maruz kaldığı olaylara her geçen gün yenisi eklenmektedir.Toplumsal olarak yaşanmasını hiç arzu etmediğimiz, kınadığımız ve son derece üzüntüyle karşıladığımız çocuklara karşı işlenen suçlara karşı kanunlarımız,uluslar arası sözleşmeler ve uygulama dahilinde, koruyucu ve önleyici düzenlemeler getirilmiştir.01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren, 26.09.2004 kabul tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Yasası kapsamında öncelikle çocuklara karşı işlenen suçlarda; son zamanlarda artış gösteren suçların belli başlıcalarını sınıflandırmak gerekirse; 1-TCY’nın 103.maddesinde düzenleme bulan “Çocukların Cinsel İstismarı” 2-TCY’nın 80.maddesinde düzenleme bulan “İnsan ticareti” 3-TCY’nın 90.maddesinde düzenleme bulan “İnsan üzerinde deney” 4-TCY’nın...

Devamını oku

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu ve Uzun Yargılama

  Resmi Gazete’de 31 Temmuz 2018’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  'un (bkz.20. madde)  bazı hükümleri ile Anayasa Mahkemesi önündeki iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır. Bireysel başvuruda bulunulup kanun yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilen başvuruların İnsan Hakları Tazminat Komisyonu tarafından inceleneceği kaleme alınmıştır. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Nedir? İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6384 sayılı “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun”   ile kurulan ve 23 Eylül 2012 tarihinden önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılmış bazı başvurular için tüketilmesi...

Devamını oku

Özel Hayatın Gizliliği ve Vergilendirme – Av. Dilek Yumrutaş

Hukuk devletinin tarihi kökenleri devlet gücünün kişilerin temel hak ve hürriyetler lehine gelişme gösterdiği dönemlerin başlarına dayanmaktadır. Sınırsız egemenlik hakkını elinde tutan eden mülk devlet ve polis devlet anlayışından farklı olarak günümüzdeki modern devletin üstün gücü ve otoritesi sınırsız ve denetimsiz değildir. Çağdaş devletin, sosyal devlet ilkesinin kapsadığı ödevlerini yerine getirmesi, özel kesimde yaratılan kaynaklardan bir bölümünün devlete aktarılmasını ve bunların devlet düzeyinde kamusal harcamalara dönüşmesini zorunlu kılmaktadır.2 Devletin kamu harcamalarını karşılamak üzere bireylerden zorla yürütme (cebri icra) yoluyla, genel anlamda vergi adı altında para toplaması gerekmektedir. Gerçekten devlet, egemenliğini ya da üstün iradesini salmak tekeli, yasa çıkarma ve zor kullanma tekeli...

Devamını oku

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na hazır mısınız?

Uzun zamandır gündemde olan , Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu, hem veri sahiplerinin haklarını korumak, hem de kurumların bu verileri kullanmasını daha düzenli hale getirmek için hayatımıza girdi. Kanun  ile  hem özel  sektör  hem de belirli sınırlamalara tabi olarak  kamu sektörü için  kişisel verilerin  korunması  ne şekilde işleyebileceğinin esasları düzenlenmektedir. Bu  nedenle kişnin,  Adı - Soyadı, TC Kimlik Numarası, kredi kartı bilgileri, IP adresi, telefon numarası, resim, özgeçmiş bilgileri, e-posta adresi gibi verilerin yanı sıra aracının plakası, ev yada iş adresi bunlarla sınırlı olmayan kişinin kimliğini belirlemeye yönelik her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin; elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,...

Devamını oku

Dava Şartı Arabuluculuk – Arabulucu Av. Dilek Yumrutaş

Arabuluculuk; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini ifade eder. 2013 yılından bu yana yürürlükte olan 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu , hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir. Arabuluculuk, genel olarak ihtiyari uyuşmazlık çözüm yolu olup, 2018 yılı itibarıyla ilk defa İş Mahkemeleri Kanunu kapsamında yapılan özel düzenlemeyle işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava...

Devamını oku

Dövizli Kredi Kullanımına İlişkin Sınırlamalar

Global ekonomi ve uluslararası ticaret Türk Lirası’nın yanında uluslararası para birimlerini de aktif olarak kullanma zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. İthalat ve ihracat yaparak ekonomik hayatı canlı tutan, yabancı müşteriler ile yapılan sözleşmelerde prosedürü kolaylaştırmak isteyen  yatırımcılar ve iş insanları için döviz ve dövizle endeksli kredi kullanmak ticari hayatın bir gerekliliği haline gelmiştir. Bu gereksinim diğer tüm ticari ve sosyal ilişkiler gibi kanunlarla düzenlenmeli ve belirli standartlara oturtulmalıdır.   ABSTRACT The necessity of using foreign currency  in connection with economic globalization and international trade. Business people who import and export, also parts of international agreement need to use foreign currency in business life. This necessity...

Devamını oku

”ICC” International Chamber of Commerce – Uyuşmazlık Çözümü Bülteni

ICC, dünya çapında iş dünyasının çıkarlarını temsil eden önde gelen kurumlardan biridir ve ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi bugüne kadar yaklaşık 21.000’den fazla tahkim davasına bakmıştır. Yakın geçmiş boyunca, tahkim konusunun dünya çapındaki gelişimi ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına olan küresel ilginin artması, aktif bir tahkim ve ADR kullanıcıları ve uyuşmazlık çözümü sağlayıcıları topluluğunun gelişmesine yol açmıştır. Alternatif uyuşmazlık çözümünün kullanılmasını sürekli iyileştirme çabasıyla, uluslararası tahkim ve diğer tüm uyuşmazlık çözüm şekillerine ilişkin konular hakkındaki fikirlerin toplandığı bir forum olarak, ICC uyuşmazlık çözüm hizmetlerini geliştirmek amacıyla “ICC Uyuşmazlık Çözümü Bülteni” yayınlamaktadır. Söz konusu bültenin yayınlanmasındaki amaçlar; Uluslararası uyuşmazlık çözüm dünyasına güncel...

Devamını oku

İşçi İşveren Uyuşmazlıklarını Arabuluculukla Çözümleme Rehberi

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan “Zorunlu Arabuluculuk Sistemi” 1 Ocak 2018’den itibaren işçi ve işveren alacakları, işe iade talepleri, iş hayatındaki tüm anlaşmazlıklar da dava şartı, arabuluculuk kapsamına alındı. Taraflar artık mahkemeye değil, önce arabulucuya başvurabilecekler. Anlaşmazlık arabulucukta çözülmezse taraflar mahkemeye gidebilecek. Yeni düzenleme işleyişi nasıl olacak? Hangi Hukuki anlaşmazlıkları kapsamaktadır? Başvuru nereye ve ne zaman yapılacaktır? Para ve zaman kazandıran bir hukuki çözüm müdür? Ücretlendirme nasıl yapılmaktadır?   Yeni Düzenleme İşçi işveren arasında yaşanan tüm anlaşmazlıklar artık Arabuluculuk Merkezlerinde çözülecektir. İş davalarında “Zorunlu Arabuluculuk Sistemi”, 1 Ocak 2018’den itibaren işçi ve işveren alacakları ve işe iade taleplerinin çözümlenmesi amacıyla devreye alınmıştır. Taraflar artık hemen mahkemeye gitmeyecek ve...

Devamını oku

Ömür Boyu Nafaka Hakkı ve Son Değişiklikler

  Ülkemizde aile kurumunun önemi toplumsal hayat kadar hukukta da etkilerini göstermektedir. Eşlerin eşit toplumsal ve hukuki statüleri, güvence altına alınmış evliliklerle huzurlu bir ortam yaratılmış olur. Nafaka hakkı ve ilgili düzenlemelerle ilgili, zaman içinde değişen ve gelişen sosyolojik koşullara bağlı olarak yeniden düzenleme ve revize etme ihtiyacı doğmuştur. Anayasaya göre; aile, toplumunun temelidir. Türk toplumunda aile çok önemlidir.  Aile eşler arasında eşitliğe dayanır; fakat bu eşitlik, evlilik sona erince ortadan kalkar ve dayanışmaya dönüşür. Boşanma sonunda kadın veya erkek geçim sıkıntısına düşecek ise, geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında nafaka isteyebilir. Buna  “yoksulluk nafakası” adı verilir. Yoksulluk nafakasının ön bir şartı,...

Devamını oku